Služby

NOVĚ  informace k přijímání nových pacientů

Z kapacitních důvodů přijímáme nové pacienty pouze a jenom po předchozí osobní domluvě a s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

!!! Nepřijímáme pacienty od kolegů z Jablonce nad Nisou !!! resp.pouze ve výjimečných případech po předchozím důkladném prošetření důvodů, které Vás vedou k učinění tak závažného kroku jakým je změna pediatra. Přebíhání od lékaře k lékaři nevěstí nikdy nic dobrého a může mít pro malé pacienty leckdy neblahé následky.

...zavolejte, napište, ideálně se však rovnou přijďte podívat a obeznámit se s prostředím, zodpovíme Vaše otázky a vzájemně se představíme, jsme tu pro Vás a hlavně Vaše děti, VÍTEJTE :-)

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB: 

Vakcíny objednáváme přímo do ordinace! Máte jistotu dodržení tzv.chladového řetězce tzn. zajištění správného zacházení s očkovací látkou při transportu a následném uložení u nás v lednici. Chráníme tak sebe a hlavně Vás před nežádoucí reakcí, kterou by mohla vyvolat nesprávně skladovaná vakcína.

 • Na vyžádání Vám předem připravíme recepty pro pravidelnou medikaci k okamžitému vyzvednutí bez čekání a nebo recept rovnou elektronicky zašleme na váš emailE-recept /
 • Samozřejmostí v dnešní době je v naší ordinaci možnost elektronické komunikace:    

ü  pozvánky k preventivním prohlídkám a na povinné očkování posíláme mailem nebo smskou (event.stále i poštou)

ü  přijímáme od vás odborné zprávy v elektronické podobě. Nemusíte chodit k nám do ordinace, ale stačí lékařskou zprávu naskenovat a odeslat na náš ordinační mail: info@ordinacenakopci.cz /limitujeme tak opomenutí a ztráty těchto dokumentů, které pak často citelně postrádáme a jejichž absence nám brání v dalších postupech, urychlí se tím i zpracování vyžádaných zpráv atd./

ü  na vyžádání vám na váš mail pošleme kopii laboratorních výsledků nezbytných pro specialisty a další kolegy /nemusíte si pro výsledky osobně docházet a ztrácet drahocenný čas/.

ü  Pro správné fungování služeb si aktualizujte, prosím, veškeré kontaktní údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci.
 • Poskytujeme výkony nehrazené ze zdravotního pojištění:  ceník služeb platný od 1.3.2018 je k dispozici v čekárně a v ordinaci u sestřičky
NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC  - nastřelujeme systémem STUDEX 75
VYŠETŘENÍ A CELKOVÉ PROHLÍDKY: 
podmínky: objednat se, přinést vyplněné a podepsané požadované formuláře

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST:  posudky a potvrzení, přihlášky, výpis z dokumentace, pojistné formuláře apod.

POSUDKY 2018    vystavení posudku není „razítko mezi dveřmi“ !

Posudek upravují  zákonné normy: 

Zákon o ochraně veřejného zdraví - 258/2000 Sb.

Zákon o specifických zdravotních službách - 373/2011 Sb.    metodické stanovisko k novele

Typy posudků:   

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává pouze registrující ošetřující lékař na základě provedení lékařské prohlídky a prostudování zdravotnické dokumentace
 • byla-li poslední preventivní prohlídka provedena nejdéle před 6 měsíci před žádostí o vystavení posudku, není nutné opakovat klinické vyšetření
 • je-li dítě v péči odborné ambulance (např. alergologie, kardiologie, endokrinologie, neurologie…), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly, jinak nelze posudek vystavit
 • zákonná lhůta pro vystavení posudku je 10 pracovních dnů /pozn.: počítáno od dodání všech potřebných podkladů /, na počkání posudky nevystavujeme!
 • posudek k účasti dítěte na zotavovací akci /škola v přírodě, lyžařský kurz, tábor.../ má nově platnost 24 měsíců ode dne vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte
 • posudky pro sportovní činnost jsou i nadále v platnosti 12 měsíců od data vystavení a podmínky pro vystavení posudku jsou beze změny, detaily viz SPORTOVNÍ PROHLÍDKA
 • posudky pro práci vystavujeme pouze pro kategorii 1, která musí být jednoznačně uvedena v žádosti od zaměstnavatele

posudek ke vzdělávání – SŠ, SOŠ - administrace přihlášky "v kostičce"

·         přihláška ke studiu na střední škole musí být předem vyplněna, zejm. kódy studijních oborů
·         na základě kódu studijního oboru se kontrolují zdravotní omezení pro vybraný studijní obor dle nařízení vlády:

Nařízení vlády č.211/2010: zdravotní omezení  

Nařízení vlády č.367/2012 zdravotní omezení změny

 • v případě nalezení rozporu může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek o zdravotní způsobilosti je vystaven až na základě rozhodnutí specialisty
 •  vystavení posudku je spojeno s celkovou prohlídkou – byla-li prevence provedena v posledních 6 měsících, není nutné klinické vyšetření opakovat
 • je-li dítě v péči odborné ambulance (např. alergologie, kardiologie, neurologie), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly, jinak nelze posudek vystavit
 • vzhledem k časové náročnosti přihlášky na počkání nepotvrzujeme
 • zákonná lhůta pro vystavení posudku je 10 pracovních dnů

Omluvenky 2018    právní rozbor   stanovisko MZ 

Facebook

·         Povinnost omlouvat nezletilého žáka ukládá zákon zákonným zástupcům žáka.

·         Lékař není povinen potvrdit omluvný list či vystavit omluvenku apod.

·         V naší ordinaci proto omluvenky nežádejte!
Soubory