Služby

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

Vyhláška o preventivních prohlídkách

orientační rozvržení preventivních prohlídek:

malé děti tj. od narození do 3 let jen během prvního roku života následuje celkem devět prohlídek
větší děti - ve dvouletých intervalech

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA

·    Podle vyhlášky č.391/2013 Sb., která vstoupila v platnost dne 31.12.2013, jsme povinni při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu provést vždy celkové vyšetření posuzovaného dítěte a event. doplnit další nutná vyšetření dle aktuálního zdravotního stavu nebo rizik v anamnéze.

·   Pokud se jedná o první vyšetření před registrací do sportovní organizace /tj.pokud dítě s vybraným sportem začíná/ je nezbytnou součástí vstupní prohlídky provedení klidového EKG vyšetření.

KDE?

·         MUDr. Rolná, kardiologická ambulance, Nemocnice Jablonec n. N., tel. 483 345 630

·         vyšetření nehradí zdravotní pojišťovna, je nutné objednání se předem 


1.    dotazník k odhalení rizik náhlé srdeční smrti u sportovce

2.    dotazník sportovních aktivit

3.    žádost o vystavení posudku

4.    klíč k vyplnění /=vysvětlení pojmů/

 

·      Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vystavení, pokud v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu

·      Na vyšetření je nutné se objednat předem. 

·      Zákonná lhůta pro vydání posudku je 10 pracovních dnů od obdržení posledního potřebného dokladu.

POZOR

·    Praktický lékař pro děti a dorost není oprávněný vystavit posudek o zdravotní způsobilosti k vrcholovému sportu anebo ke vzdělávání na školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu (sportovních školách). V těchto případech posuzuje a posudek vystaví pouze poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství tj. sportovní lékař

·      U sportovců vykonávajících tzv. zdravotně náročné sportovní disciplíny / box, judo, karate, motorismus, otužilecké plavání, sporty s vytrvalostními výkony delšími 2 hodiny, potápění, paragliding.../ je vyžadováno zátěžové vyšetření vč. monitorace EKG a TK

KONTAKTY na pracoviště sportovních lékařů  / možnost provedení zátěžového vyšetření, prohlídky k vrcholovému sportu či pro sportovní školu/:

Ambulance tělovýchovného lékařství, Nemocnice Jablonec nad Nisou
MUDr.Marcela Dufková
Nemocniční 4446/15 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 483 345 803 
objednání: ve všední dny v době: 7:30 – 11:30 hodin a 12:30 – 15 hodin
ceník
www

Laboratoř sportovní motoriky při TUL 
KTV FP, Technická univerzita Liberec
Liberec, Dubový vrch 714, 460 15 
tel: +420 734 518 405 
www

Centrum sportovní a preventivní medicíny
MUDr. Miroslava Plchová
Liberec, Křižíkova 163/32, 460 07
tel: +420 603 831 033, +420 485 152 462
m.plchova@tiscali.cz

  Kardiologie a akreditované pracoviště tělovýchovného lékařství
   MUDr. Otakar Malý
    Liberec 1, Rumunská 61/8, 460 01
     tel: +420 482 710 318
      www
      • interaktivní mapa pracovišť v ČR  www
      • tělovýchovná pracoviště v ČR  www

      info k rozlišení pracovišť